Posts Tagged mózg

Jak powstaje przesąd

Przesąd to bezpodstawna wiara w związek przyczynowo-skutkowy, lub inaczej – mocno zakorzenione błędne przekonanie.

Oczywiście jak wiesz – każdy oprócz nas (czyli mnie i Ciebie) – ma błędne przekonania, zobaczmy więc jak ta pocieszna grupa te błędne przekonania sobie wyrobiła. Read More