Posts Tagged wpływ

5W5H

Jedna z podstawowych zasad wywierania wpływu mówi: „Zawsze podawaj powód. Zawsze mów ‚dlaczego'”.

Skoro zasada ta pomaga wywierać wpływ na innych – zastosujmy ją do wywierania wpływu na siebie. Read More