Zanim powstanie świadoma część umysłu – czyli mniej więcej do 5 roku życia – uczymy się jednej z dwóch ról. Rola ta, jako, że przyjęta podświadomie – jak i cała podświadomość, ma zapewnić nam przeżycie. Jako dzieci jesteśmy przecież w pełni zależni od opiekujących się nami dorosłych. Jeśli dorośli nas odrzucą – umrzemy.

To właśnie dlatego, największym strachem jaki zna człowiek jest strach przed odrzuceniem. Ze strachu przed odrzuceniem wynika strach przed porażką i strach przed sukcesem. Jednak to strach przed odrzuceniem jest meta-strachem. Jest więc podstawą podstaw.

I właśnie w wyniku głębokiej obawy związanej z konsekwencjami odrzucenia przyjmujemy jedną z dwóch ról:

1) Grzeczny mały chłopiec/dziewczynka
2) Niegrzeczny mały  chłopiec/dziewczynka

O ile rola bycia grzecznym, aby spełnić pokładane (jak nam się wydaje) oczekiwania jest dość oczywista, to rola niegrzeczna jest już nieco mniej. Ale jedynie powierzchniowo.

Część z nas nauczyła się bowiem, że bycie niegrzecznym prowadzi do przyciągnięcia uwagi. Ty jesteś niegrzeczny, a oni Cię zauważają. Zwracanie uwagi jest przeciwieństwem odrzucenia, więc zagadka wyjaśniona.

Obie te role są zatem obranymi strategiami pomagającymi przeżyć. Joseph Riggio nazywa obie te strategie strategiami sukcesu. Sukcesu, ponieważ w przeszłości były one skuteczne w osiąganiu zamierzonego celu – czyli przetrwania i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Najważniejszą rzeczą jest świadomość, że zarówno rola grzecznego i niegrzecznego dziecka jest rolą właśnie.

Zdecydowana większość ludzi przeżywa swoje życie w wewnętrznym Big Brotherze, czyli tak jakby byli ciągle obserwowani i oceniani przez autorytety zewnętrzne. Nie trzeba być geniuszem by zrozumieć, że to nie tylko stresujące, ale i mało skuteczne narzędzie osiągania sukcesów jako jednostka realizująca swoje potrzeby. Prawda?

Ok. A zatem co zrobić?

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że spełnieni ludzie sukcesu wyrobili w sobie umiejętność – mówiąc inaczej nauczyli się – działać niezależnie od spojrzeń i ocen innych ludzi. Posiadają tak zwaną wewnętrzną tabelę wyników. Porzucili potrzebę i pragnienie “występów” dla innych.

Twoje zadanie jest proste – zidentyfikuj, którą strategię sukcesu stosujesz. Prześledź jak przekłada się to na odgrywaną przez Ciebie rolę. Jak starasz się prezentować? Jak traktujesz innych ludzi – co co ważniejsze – jak pozwalasz by traktowano Ciebie?

Prawdziwi zwycięzcy w walce o spełnienie to ludzie, którzy posiadają elastyczność. Potrafią oni dopasować swoje zachowanie do sytuacji i kontekstu.

W skrócie, do wyzwolenia masz 3 kroki:

1) Zidentyfikuj swoją strategię sukcesu
2) Uświadom sobie jak bardzo Cię ona ogranicza
3) Zmień ją poprzez zachowywanie się odwrotne do “naturalnego”

Wyjdź poza strefę komfortu i naraź się na negatywne oceny oraz odrzucenie. Paradoksalnym wynikiem będzie to, że się wzmocnisz a poczucie odrzucenia zapewni Ci wolność.

Rafał mazuR

WYBIERZ PROGRAMY DLA SIEBIE

Pin It on Pinterest

0